Cura Sanat

    "Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie.

Albert Einstein .


De behandeling

Intake:

De behandeling begint met een intakegesprek waarin uw klacht besproken wordt.
Daarna volgt een korte voetdiagnose.

Voor alle duidelijkheid wil ik hier vermelden dat dit geen medische diagnose is, maar het is een in kaart brengen van de gevonden reflexpunten en het vinden van eventuele relaties tussen de gevonden punten en uw klacht.

Van te voren zend ik u een anamneseformulier (een vragenlijst betreffende uw klacht en uw ziektegeschiedenis) toe.
Deze lijst kunt u dan thuis invullen en aan mij terugzenden zodat ik deze van te voren kan lezen. Hierdoor kan het intakegesprek kort gehouden worden (dit i.v.m. corona).
Onder het menu "Privacy" staat beschreven hoe ik met vertrouwelijke informatie omga.
Aan de hand van de bevindingen en de anamnese stel ik een behandelplan op.

Vervolg:

In het algemeen is het goed om een afspraak voor een week later te maken.
Afhankelijk van uw reactie op de behandeling kunnen wij dan een afspraak maken voor de vervolgsessies.

Behandelverslag:

Na elke sessie maak ik een kort verslag, Hierin vermeld ik uw reacties op de voorgaande behandeling en ik beschrijf kort het verloop van de behandeling.