Cura Sanat

"De juridische wildgroei binnen onze samenleving is momenteel zo sterk dat het niet verwonderlijk zou zijn dat tweelingen ooit hun moeders aanklagen voor het gemis aan privacy in de moederschoot."

C. Timperman.

UW PRIVACY:

In het kader van de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) ben ik verplicht een dossier bij te houden.
Uw dossier bevat de NAW-gegevens, uw geboortedatum, de verzekeringsgegevens, medische gegevens die bij de anamnese naar voren komen, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens die voor de reflex-behandeling belangrijk zijn.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet en komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).
Om uw privacy te waarborgen ben ik als behandelend therapeut de enige die toegang heeft tot uw dossier en tot mijn cliŽnten-administratie.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen na uw expliciete toestemming, doorgegeven worden aan derden in de volgende situaties:
- Bij samenwerking met een andere zorgverlener of indien u overstapt naar een andere zorgverlener.
- In het geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Uw dossier wordt, zoals in de WBGO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Op de factuur die u ontvangt staan de door de zorgverzekeraars vereiste gegevens, zodat u deze factuur kunt declareren.
- Uw naam,adres en woonplaats - Uw geboortedatum - De datum van de behandeling - De beschrijving van de behandeling (natuurgeneeskundige behandeling en de code voor reflexzonetherapie) - Uw zorgverzekering.

In het register van verwerkingsactiviteiten staat uitgebreid beschreven hoe de praktijk voldoet aan de AVG.
Dit register is ter inzage op de praktijk.